ASORTİKA.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar ve Sözleşmenin Konusu:
www.asortika.com – Fourmaniac Firma Bilgileri
www.asortika.com FourManiac Global E-Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Firma Ünvanı:FourManiac Global E-Ticaret Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres:Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No:47B/2809 Bayraklı / İZMİR
Vergi No:3881426649
Vergi Dairesi:Karşıyaka
E-Posta Adresi:destek@asortika.com
Sözleşmenin devam eden metinlerinde "Fourmaniac" olarak anılacaktır.
 
ÜYE BİLGİLERİ
Adı-Soyadı/Ünvanı: {{uye_adi_soyadi}}
E-Posta Adresi: {{uye_eposta}} 
Sözleşmenin devam eden metinlerinde "ÜYE” olarak anılacaktır. 

İşbu üyelik sözleşmesi ("Sözleşme”) Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers No: 47 B/2809 Bayraklı – İZMİR adresinde bulunan Fourmaniac Global E-Ticaret San. Ve Tic. A.Ş. ("Fourmaniac”) ‘a ait olan web sitesine ("asortika.com”) üye olan kullanıcısı ("Üye”) arasında web sitesinin kullanılmasına, üyeliğe ilişkin şart ve kuralları tespit edilmesi ve üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Üye, asortika.com’a kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayı ekrana gelen Üyelik Sözleşmesi’ni okuyup onaylayarak kabul eder ve e-posta adresini ve şifresini girerek asortika.com’u kullanmaya başlayabilir. 
Üyelik tamamlandığında, Üyelik sözleşmesi, üye hesabında üyelik yaptığı bilgiler ile html ya da pdf olarak saklanacaktır. Üyelik sözleşmesi hem üye hesabında yer alacak olup hem de üyelik sırasında belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilecek olan ‘Hoşgeldiniz’ maili ile birlikte gönderilecektir. 

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:
2.1 Üye, www.asortika.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Fourmaniac’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin asotika.com tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul eder.
2.2 Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu, Fourmaniac’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.
2.2 Üye, asortika.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Fourmaniac'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Fourmaniac’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
2.3 Üye, www.asotika.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
2.4 Fourmaniac, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama, silme hakkını saklı tutar.
2.5 Fourmaniac, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır. 
2.6 Üye, www.asortika.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Fourmaniac’ın bu faaliyetler sonucu uğrayacağı her türlü zarari ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  
2.7 Üye, tüm hakları Fourmaniac’a ait olan ve www.asortika.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri ve herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder. Bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.
2.8 Fourmaniac, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.asortika.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Fourmaniac 'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
2.9 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
2.10 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Fourmaniac’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Fourmaniac’ın üyeye karşı Sözleşme'ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
2.11 www.asortika.com.’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Fourmaniac tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.asortika.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Fourmaniac ile paylaşılmasına, Fourmaniac tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Fourmaniac ile paylaşılmasına, Fourmaniac tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Fourmaniac kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını Fourmaniac’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Fourmaniac müşteri hizmetlerine e-mail ile iletebilir.
2.12 Fourmaniac, işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu Sözleşme'yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda "mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini" gerçekleştirebilecektir.
2.13 Fourmaniac kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Fourmaniac, üyenin www.asortika.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
2.14 www.asortika.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Fourmaniac sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.asortika.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2.15 Fourmaniac web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Fourmaniac web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
2.16 Fourmaniac’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda Fourmaniac’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
2.17 www.asortika.com’un satışları stoklar ile sınırlıdır. www.asortika.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir. Ürünlerin web sitesinde teşhir edilmesi söz konusu ürünlerin mutlaka www.asortika.com stoklarında bulunduğu anlamına gelmez. www.asortika.com’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.asortika.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla www.asortika.com hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

2.18 Fourmaniac ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme'nin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.  www.asortika.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Web Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
Asortika.com üzerinden Fourmaniac ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Fourmaniac tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Fourmaniac sorumlu tutulamaz.   
Asortika.com’da, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.
Üye, asortika.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.
Web Sitesi'ni kullanmanız veya bu Web Sitesi veya onun link oluşturduğu diğer siteler üzerindeki herhangi bir malzemeyi indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza, bilgisayar programlarınıza, verileri veya diğer size ait malzemelere bulaşabilecek dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı, virüs veya diğer teknolojik olarak zararlı malzemelerin verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan mesul olmayacağız.

3. Uyuşmazlıkların Çözümü:
3.1 Üye, Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda Fourmaniac’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, e-posta ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Fourmaniac kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.2 İşbu Sözleşme'yle ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
3.3 İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C.İzmir Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

4. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük
4.1. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya Fourmaniac tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
4.2. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak e-posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 
4.3. Üye, Fourmaniac’ın gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
4.4. Üyeliği iptal etme ve hesap kapam- silme taleplerinin ÜYE tarafından destek@asortika.com adresine e-posta yolu ile iletmeleri gerekir. E-Postanın tarafımıza ulaşmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Üye’nin talep etmiş olduğu işlem Fourmaniac tarafından gerçekleşecek olup ilgili ÜYE’ye üyelik iptali ile ilgili bilgilendirme maili gönderilecektir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir. 
4.5. Üye, Üye Ol formu altında yer alan Kampanya bilgilendirme maili almak istiyorum butonunu aktif ederek katıldığı mail bilgilendirmelerinin iptali için Hesabım sayfasında yer alan Bildirimler bölümünden bilgilendirme gönderimini iptal edebilir.
4.5.Fourmaniac taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir. Fourmaniac’ın, asortika.com’un nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. 
4.6. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
4.7. Üye, Fourmaniac’ın Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205 inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5. Gizlilik Sözleşmesi
5.1. Fourmaniac, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (ad-soyad, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta, adres, telefon numarası, T.C. Kimlik numarası vb.) sizlerden talep etmektedir.
5.2. Size dair bilgileri nasıl kullanacağımızı açıklayan gizlilik politikamızı asortika.com üzerindeki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni bölümünde bulabilirsiniz. Bu Web Sitesini kullanmakla burada yapılan işlemleri onaylamış ve temin ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu garanti etmiş sayılırsınız.
5.3. Fourmaniac sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Fourmaniac bünyesinde kullanılmaktadır.
5.4. Fourmaniac, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
5.5. Fourmaniac, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
5.6. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Fourmaniac müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Fourmaniac iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
5.7. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
5.8. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Fourmaniac veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin asortika.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
5.9. asortika.com’da kişisel bilgileriniz ve hesabınızın güvenliği bizler için önemlidir. Bilgileriniz şifrelenerek 3. şahısların ellerine geçmesi engellenmiştir. Ödeme işlemlerinde kullanılan kart bilgileri hiçbir zaman sistemimize kaydedilmemektedir. 

6.Şartlar ve Koşullar
6.1. Web Sitesi Kullanım Şartları
Genel
www.asortika.com web sitesi Fourmaniac’a aittir. İş bu Web Sitesi'ne (www.asortika.com) erişim, işbu Web Sitesi'nin kullanımı ile işbu Web Sitesi aracılığıyla ulaşılan ürünler ve hizmetler aşağıda verilen şartlara, koşullara ve duyurulara tabidir. Hizmetleri kullanmakla, tarafımızca zaman zaman değiştirilebilecek Hizmet Koşulları'nın tamamını kabul etmiş sayılırsınız. Hizmet Koşulları üzerinde yapılmış olabilecek değişikliklerden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. Web Sitesi'ne erişim geçici süreliğine sağlanmış olup, hizmetleri önceden haber vermeksizin geri çekme ve değiştirme hakkını saklı tutarız. Ne kadar süreliğine olursa olsun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple Web Sitesi'ne erişilememesi bizim mesuliyetimizde değildir. Zaman zaman Web Sitesi'nin belirli veya tüm bölümlerine erişimi kısıtlayabiliriz. Fourmaniac tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olmak suretiyle herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin işbu Web Sitesi'nin Hizmetlerini ve/veya herhangi bir sayfasını düzeltme, kaldırma veya değiştirme hakkına sahip olacaktır.

Üye’nin Fourmaniac’a bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Fourmaniac tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. 
Fikri Mülkiyet, Yazılım ve İçerik
asortika.com’da veya onun aracılığıyla size sunulan bütün yazılım ve içeriğin Fikri Mülkiyet Hakları, Fourmaniac’ın mülkiyetinde kalacak olup dünya çapındaki telif hakkı yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Fourmaniac, bu gibi hakların tamamını saklı tutar. Yalnızca sizin kişisel kullanımınız için temin edilen içeriği depolayabilir, yazdırabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Size sunulan veya işbu Web Sitesi'nde yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını (Bütün yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler vb.) hiçbir içeriği veya içeriğin kopyalarını yayınlayamaz, işleyemez, dağıtamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, sergileyemez   veya başka hiçbir şekilde ve hiçbir formatta çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz veya söz konusu hiçbir içeriği bir işletme veya ticari müessese ile bağlantılı olarak kullanamazsınız. Aksi takdirde, Üye, Fourmaniac’ın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.

Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Fourmaniac’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Virüsler, hackleme ve diğer suçlar
Kasten virüs, Truva atı, solucan, yazılım bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam içeren bilgisayar yazılımı veya kötü amaçlı veya teknolojik anlamda zararlı malzeme bulaştırarak sitemizi kötüye kullanmamalısınız. Siteye, sitenin depolandığı sunucuya veya siteye bağlı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmemelisiniz. Hizmet engelleme saldırısı veya dağıtılmış hizmet engelleme saldırısı yoluyla siteye saldırmamalısınız. Bu hükmün ihlali durumunda, 1990 yılı Bilgisayarı Kötüye Kullanma Yasası uyarınca ceza gerektiren bir suç işlemiş olabilirsiniz. Böyle bir ihlali ilgili kanun uygulayıcı mercilere bildirecek ve kimliğinizi açıklamak suretiyle onlarla işbirliği yapacağız. Böyle bir ihlalin olması durumunda siteyi kullanma hakkınız derhal sonlanacak ve böyle bir ihlal sebebi ile Fourmaniac’ın uğrayacağı maddi ve manevi tüm zararlardan sorumlu olacaksınız.
Fourmaniac’ın izni olmaksızın, Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. 

Satış Koşulları
Sipariş vermekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve aşağıdaki şart ve koşullar altında ve bunlara tabi olarak satın almayı kabul etmiş olursunuz. Bütün siparişlerde, ürünün mevcut olması ve sipariş bedelinin teyit edilmesi gereklidir. Dağıtıma çıkma süreleri ürünün mevcut olup olmamasına göre değişir ve teslimat süresine ilişkin verilen her türlü teminat veya beyan, Türkiye içinde sınırlı olup posta gecikmesi veya mücbir sebepler gibi bizim mesuliyetimizde olmayan sebeplerden dolayı gecikmelere tabi olabilmektedir. Fourmaniac ile sözleşme yapabilmek için 18 yaşın üzerinde olmanız gerekir. Kredi kartı veya banka (debit) kartı olmayan müşterilerimiz ‘EFT-HAVALE seçeneğinden yararlanabilir. Fourmaniac, tarafınızca yapılan herhangi bir isteği geri çevirme hakkını saklı tutar. Siparişiniz kabul edilirse e-posta ile size haber verilecektir. Sipariş verirken bize temin ettiğiniz tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, siparişi oluştururken kullandığınız kredi veya banka (debit) kartının yetkili kullanıcısı olduğunuzu ve malların maliyetini karşılamaya yetecek kadar para kaynağınızın olduğunu taahhüt etmiş olursunuz. 

7. Sözleşmemiz
Sipariş verdiğinizde, bildirmiş olduğunuz e-post adresinize siparişinizin alındığını teyit eden bir e-posta gelecektir. Bu e-posta içerisinde sipariş bilgileri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi yer alacaktır. 

8. Fiyatlandırma ve Mevcut Olma Durumu
Web Sitesi'nde görünen bütün bilgilerin, açıklamaların ve fiyatların doğru olmasına çalışsak ve bu konuda size güvence versek de hatalar meydana gelebilir. Sipariş ettiğiniz herhangi bir ürünün fiyatına ilişkin bir yanlışlık yapıldığını tespit edersek, bu durumdan sizi mümkün olduğunca çabuk haberdar edecek ve size siparişinizi doğru fiyat üzerinden yeniden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneği sunacağız. Size ulaşamamamız durumunda siparişi iptal edilmiş olarak işleme alacağız. Siparişi iptal ederseniz ve ürünlerin ücretini ödemişseniz, ödediğiniz ücretin tamamı tarafınıza iade edilecektir. 

9. Ödeme
Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini anlamıştır. 

Kredi kartı ve Banka (Debit) Kart ile oluşturduğunuz siparişiniz alındığında, işlemi gerçekleştirmek için yeterli para kaynağınız olduğundan emin olmak amacıyla ödeme yaptığınız kartı standart ön provizyon kontrolünden geçiririz. Ön provizyon kontrolü tamamlanmadan ürünler dağıtıma çıkarılmaz. Ücret, sipariş kabul edildikten sonra kartınızın borç hanesine geçecektir.

EFT/HAVALE seçeneği ile oluşturulan siparişlerde banka onayı alınmaktadır. Banka onayından sonra siparişiniz kabul edilecek olup siparişin oluşturulması ile ilgili tarafınıza e-mail ile bilgi verilecektir.

10. Hediye Çekleri
Hesap sahiplerine hediye çeki tanımlanabilir. Hediye çekleri yalnızca tanımlama yapılan hesaplardan yapılan alışverişler için geçerlidir. Hediye çekleri kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu Web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir.

11. İndirim / Promosyon Kodları
Zaman zaman işbu Web Sitesi'nden yapılan herhangi veya belirli bir alışverişte geçerli olmak üzere promosyon kodları da sunmaktayız. İndirim kodları kullanım şart ve kurallarına bağlı olarak yalnıza işbu Web sitesinde yapılan alışverişlerde geçerlidir. 

12. Sorumluluk
Sitemiz aracılığıyla satın alacağınız ürünlere karşı sorumluluğumuz Satış Koşulları'na tabidir. Sitemizin içeriğinin hazırlanmasında gereken her türlü özen gösterilmiştir. Ancak, hatalar veya noksanlara veya sitemizde karşılaşabileceğiniz teknik sorunlara karşı sorumlu olmayacağız. Sitemizin içeriğinde bir yanlışlık olduğu haberini alırsak mümkün olan en kısa sürede bunu düzeltmeye çalışacağız. Sitemizle veya onun link oluşturduğu herhangi bir siteyle bağlantılı olarak sizin veya üçüncü bir tarafın edeceği zarar ve ziyan karşısında (sözleşmeden, ihmalden veya başka bir sebepten kaynaklanan) yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir mesuliyet kabul etmemekteyiz. Bu durum, sitemiz üzerinden satın aldığınız Ürünlere karşı sorumluluğumuzu etkilemez. İşbu Kullanım Koşulları yasal haklarınızı etkilemez.

13. Geçersizlik
Hizmet Koşulları'nın herhangi bir kısmı (size karşı mesuliyet kabul etmediğimiz hükümler de dâhil) uygulanamaz hale gelirse, Hizmet Koşulları'nın diğer herhangi bir kısmı bundan etkilenmeyecek ve geri kalan hükümler tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir maddenin/fıkranın tamamının veya bir kısmının geri kalan kısmı geçerli kılacak şekilde bölünebilmesi mümkünse madde o şekilde yorumlanacaktır. Bunun yerine, maddenin düzeltilip maddenin/fıkranın asıl anlamına kanunların izin verdiği ölçüde benzeyecek bir şekilde yorumlanacağını kabul etmiş olursunuz.

14. Feragat
Bu şartları ihlal ederseniz ve dava açmamış isek, bu koşulları ihlal ettiğiniz başka bir durumda haklarımızı ve yasal yollarımızı kullanma hakkımız yine de olacaktır. Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi ile işbu şart ve koşullar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacak olup bu koşullarla bağlantılı bir ihtilaf veya hak iddiası olursa, söz konusu ihtilaf veya hak iddiası Türk Mahkemeleri'nin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

 
15. Şifre ve hesap güvenliği
Sitemizde kaydedilen verilerinize erişmek için hesap ve şifre bilgilerinizi (oturum açma bilgilerinizi) girmeniz gerekmektedir. Oturum açma bilgilerinizin ve hesabınız kapsamında gerçekleşen diğer işlemlerin gizliliğini korumak sizin mesuliyetinizdedir. Oturum açma bilgileriniz konusunda endişeleriniz varsa veya bunların kötüye kullanıldığını düşünüyorsanız derhal Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçerek bizi bilgilendirmeniz gerekir. Hesabınızı istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz.

16. Şikayetler
asortika.com olarak müşterilerimizi her zaman için memnun etmeyi amaçlıyoruz. Fakat sitemizin veya sunduğumuz hizmetin herhangi bir yönünden memnun değilseniz ve şikâyette bulunmak istiyorsanız sikayet@asortika.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Üyelik Sözleşmesi’nin Oluşturulduğu: 

IP Adresi: {{ip}}
Tarih ve Saat: {{uyelik_tarih}} {{uyelik_saat}}